Μερικά εισαγωγικά στοιχεία

Η συνεργασία μας σαν Πολιτικοί Μηχανικοί ξεκίνησε το 1991 με όραμα τις άρτιες και ολοκληρωμένες Mελέτες και Eπιβλέψεις σε κτιριακά έργα. Για το σκοπό αυτό συμμετέχουμε πολλές φορές ως βασικοί συνεργάτες σε μελέτες μεγάλης κλίμακας.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την Επίβλεψη των Στατικών Εργασιών αλλά και την πλήρη Επίβλεψη και Διαχείριση Κτιρίων.

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε υλικό που παρουσιάζει τον τρόπο και τη μορφή των υπηρεσιών μας.


Στη διάθεσή σας,

powered by Atticom