ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

  • Στατική & Αντισεισμική μελέτη Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασιας - Κεντρικό κτίριο
  • Ενίσχυση κτιρίου Ελευθεροτυπίας (Κορωπί Αττικής)
  • Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου «Σεφέρη» στην Κορυτσά Αλβανίας
  • Μελέτη σεισμικής αποκατάστασης με εφέδρανα πολυκατοικίας (Π. Φάληρο, Αττικής)
powered by Atticom