ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το γραφείο μας με πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές αναλαμβάνει την Ενεργειακή Επιθεώρηση του Κτιρίου και των Εγκαταστάσεων Θέρμανσης - Κλιματισμού , έτσι ώστε :

  • να προχωρήσει άμεσα η μεταβίβαση ή μίσθωση του ακινήτου σας
  • να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

powered by Atticom