ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το γραφείο μας, συνεργαζόμενο με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες, παρέχει τεχνικές, οικονομικές και νομικές υπηρεσίες και διασφαλίζει τη σωστή καταγραφή των περιουσιακών σας στοιχείων στα μητρώα του Εθνικού Κτηματολογίου.


Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε:


ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 • Σύνταξη πλήρους φακέλου Εθνικού Κτηματολογίου
 • Συμπλήρωση δηλώσεων ιδιοκτησίας
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων διόρθωσης ακινήτου και εκτοπισμού (αλλαγής δικαιούχου)
 • Διεκπεραίωση ενστάσεων πρόδηλου σφάλματος και γεωμετρικών στοιχείων ως προς τη θέση, το σχήμα, τα όρια και το εμβαδόν της ιδιοκτησίας
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση σφαλμάτων στην δήλωση των ορίων και του εμβαδού των γεωτεμαχίων
 • Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους
 • Εντοπισμός ακινήτου (ΚΑΕΚ)
 • Διεκπαιρέωση διαδικασίας πληρωμής τέλους κτηματογράφησης, υποβολή της αίτησης και των δικαιολογιτικών στο αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο
 • Διασταύρωση και ενημέρωση του Ε9 της εφορίας σύμφωνα με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταγραφεί στα μητρώα του Εθνικού Κτηματολογίου
 • Αγωγή Κτηματολογίου
powered by Atticom