Μελέτη κτιριακών έργων και έργων υποδομής

 • Κτίρια από σκυρόδεμα
  • Διοικητικά κτίρια
  • Νοσοκομεία
  • Πανεπιστημιακά κτίρια
  • Μουσεία
  • Συνεδριακές αίθουσες
  • Θέατρα
  • Ξενοδοχεία
  • Σχολεία
  • Εμπορικά κέντρα
  • Στρατιωτικά κτίρια
  • Σταθμοί αυτοκινήτων
  • Κτίρια γραφείων
  • Κατοικίες
  • Εκκλησίες
 • Μεταλλικά κτίρια
  • Γυμναστήρια
  • Αποθηκευτικοί χώροι
  • Υπόστεγα
  • Πατάρια
  • Προσθήκες ορόφων σε υπάρχουσες κατοικίες
 • Έργα υποδομής
  • Αγωγοί ομβρίων
  • Υπόγειες διαβάσεις πεζών
  • Δεξαμενές
  • Πισίνες
  • Ειδικές κατασκευές λατομείων
 • Σεισμική μόνωση
powered by Atticom