Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

  • Σύνταξη φακέλου για υποβολή Οικοδομικής Άδειας
  • Κατάθεση φακέλου
  • Παρακολούθηση πορείας φακέλου
powered by Atticom