ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων θεσμοθετήθηκε με το Ν3843/2010 η εφαρμογή της οποίας όμως δεν προχώρησε λόγω της καθυστέρησης, έως και σήμερα, έκδοσης του απαραίτητου Π.Δ. για την εφαρμογή της. Σύμφωνα με κατά καιρούς δηλώσεις αρμοδίων από το ΥΠΕΚΑ η εφαρμογή της θα ξεκινήσει στις αρχές του 2015. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια τα οποία δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς αυτήν, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων προθεσμιών θα θεωρούνται παντελώς αυθαίρετα.

powered by Atticom